@article{Krupińska:2008,
  author  = "I. Krupińska and M. Świderska-Bróż",
  title   = "Skutecznośc koagulacji siarczanem glinu lub chlorkiem poliglinu w oczyszczaniuwody podziemnej",
  journal = "Gaz, Woda i Technika Sanitarna",
  number  = "nr 10",
  pages   = "13--17",
  year    = "2008",
}