@article{Machelski:2008,
  author  = "C. Machelski and R. Toczkiewicz",
  title   = "Wpływ wyposażenia mostu na wskaźniki podatności zespolenia w dźwigarach stalowo-betonowych",
  journal = "Roads and Bridges - Drogi i Mosty",
  number  = "nr 1-2",
  pages   = "95--116",
  year    = "2008",
}