@article{Kierzkowska:2008,
  author  = "A. Kierzkowska and J. Sterna and L. Ciupik and W. Bielecki",
  title   = "Oddziaływanie środowiska kostno-mięśniowego z układem podporowo-cięgnowym w alloplastyce segmentu kręgosłupa/kręgomostu zwierzęcego",
  journal = "Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials",
  volume  = "R. 11",
  number  = "nr 77-80",
  pages   = "113--116",
  year    = "2008",
}