@article{Ruszczyńska:2006,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title   = "Portret rodziny w powieściach Narcyzy Żmichowskiej między harmonią a samotnością",
  journal = "Prace Polonistyczne",
  number  = "seria LXI, tom I",
  pages   = "221--230",
  year    = "2006",
}