@article{Feldshtein:2008,
  author  = "E. Feldshtein and R. Maruda",
  title   = "Wpływ chłodzenia mgłą emulsyjną na wybrane parametry chropowatości powierzchni podczas toczenia stali R35",
  journal = "MM Magazyn Przemysłowy",
  number  = "nr 3",
  pages   = "26--28",
  year    = "2008",
}