@article{Serebrâkov:2008,
  author  = "V. Serebrâkov and P. Kuryło",
  title   = "Ekologiczne procesy regeneracji zużytych powierzchnii wybranych części maszyn",
  journal = "Inżynieria Materiałowa",
  volume  = "R. 29",
  number  = "nr 6",
  pages   = "895--899",
  year    = "2008",
}