@article{Mikołajczak:2008,
  author  = "M. Mikołajczak",
  title   = "Dlaczego "wóz"? Wokół zagadek "poezji tradycyjnej" Zbigniewa Herberta",
  journal = "Pogranicza: Szczeciński Dwumiesięcznik Kulturalny",
  number  = "Nr 3",
  pages   = "70--75",
  year    = "2008",
}