@article{Smoluk:2008,
  author  = "M. Smoluk",
  title   = "Pamiątki kultury materialnej władców średniowiecznej Anglii",
  journal = "Linguodidactica",
  volume  = "T. 12",
  pages   = "149--156",
  year    = "2008",
}