@article{Konstańczak:2006,
  author  = "S. Konstańczak",
  title   = "Etyka cnót obywatelskich Innocentego Marii Józefa Bocheńskiego",
  journal = "Parerga: Międzynarodowe Studia Filozoficzne",
  number  = "Nr 1",
  pages   = "143--150",
  year    = "2006",
}