@article{Łotysz:2009,
  author  = "S. Łotysz",
  title   = "Tragedia Topsy: gdy etyka nie nadąża za technologią",
  journal = "Polonia",
  volume  = "Vol. 6",
  number  = "no 1",
  pages   = "48--49",
  year    = "2009",
}