@article{Eckert:2008,
  author  = "W. Eckert and B. Nowogońska",
  title   = "Stan techniczny drewnianego szkieletowego kościoła w Radzikowie - skutki zmian konstrukcyjnych",
  journal = "Przegląd Budowlany",
  number  = "nr 12",
  pages   = "36--39",
  year    = "2008",
}