@article{Asani:2008,
  author  = "A. Asani",
  title   = "Napełnienie koryta rzecznego a poziom wody w rejonie wałów przeciwpowodziowych",
  journal = "Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Enviromental Protection and Natural Resources",
  number  = "nr 37",
  pages   = "64--71",
  year    = "2008",
}