@article{Sadecka:2009,
  author  = "Z. Sadecka and S. Myszograj and D. Bocheński",
  title   = "Niekonwencjonalne źródło energii w oczyszczalni ścieków",
  journal = "Przegląd Komunalny",
  number  = "nr 3",
  pages   = "36--40",
  year    = "2009",
}