@article{Fic:2000,
  author  = "M. Fic and A. Ilciów and R. Binek",
  title   = "Menedżer w organizacji",
  journal = "Gospodarka Rynek Edukacja",
  number  = "nr",
  pages   = "3--6",
  year    = "2000",
}