@article{Gawłowicz:2009,
  author  = "P. Gawłowicz and M. Chciuk and P. Bachman",
  title   = "Algorytmy sterowania napędem elektrohydraulicznym przy pomocy wahadłowego dżojstika dotykowego z cieczą MR w układzie z siłowym sprzężeniem zwrotnym",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Robotyka",
  number  = "nr 2",
  pages   = "695--702 [CD-ROM]",
  year    = "2009",
}