@article{Gawłowicz:2009,
  author  = "P. Gawłowicz and M. Chciuk and P. Bachman",
  title   = "Robot sterowany trzyosiowym dżojstikiem dotykowym z ciecz± magnetoreologiczn±",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Robotyka",
  number  = "nr 2",
  pages   = "703--709 [CD-ROM]",
  year    = "2009",
}