@article{Bejga:1996,
  author  = "A. Bejga and F. Pietraszkiewicz",
  title   = "Przydatność Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej we wczesnej ocenie zaburzeń rozwoju psychomotorycznego w ZOZ Nowa Sól",
  journal = "Postępy Rehabilitacji",
  number  = "Suplement II",
  pages   = "26--29",
  year    = "1996",
}