@article{Wysokowski:2009,
  author  = "A. Wysokowski and A. Staszczuk and T. Nowak",
  title   = "Renowacja odwodnienia ulic w infrastrukturze miejskiej",
  journal = "Materiały Budowlane",
  number  = "nr 2",
  pages   = "39--40",
  year    = "2009",
}