@article{Krupińska:2009,
  author  = "I. Krupińska",
  title   = "Połączenia żelazoorganiczne w wodach podziemnych",
  journal = "Wodociągi - Kanalizacja",
  number  = "nr 5",
  pages   = "52--54",
  year    = "2009",
}