@article{Babirecki:2009,
  author  = "W. Babirecki",
  title   = "Modułowy system montażu złącz pneumatycznych",
  journal = "Technologia i Automatyzacja Montażu",
  number  = "nr 2",
  pages   = "15--18",
  year    = "2009",
}