@article{Gramacki:2009,
  author  = "J. Gramacki and A. Gramacki",
  title   = "Estymacja nieparametryczna wybranych parametrów bloku gazowo-parowego",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  number  = "nr 7",
  pages   = "454--456",
  year    = "2009",
}