@article{Gramacki:2009,
  author  = "A. Gramacki and J. Gramacki",
  title   = "Szacowanie emisji tlenków azotu (NOx) na podstawie danych eksploatacyjnych rzeczywistego obiektu przemysłowego",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  number  = "nr 7",
  pages   = "461--463",
  year    = "2009",
}