@article{Laber:2009,
  author  = "A. Laber",
  title   = "Efekty eksploatacyjne silnika spalinowego smarowanego preparatem eksploatacyjnycm o działaniu chemicznym",
  journal = "Tribologia : Teoria i Praktyka",
  volume  = "R. 40",
  number  = "nr 1",
  pages   = "77--86",
  year    = "2009",
}