@article{Dudra:2009,
  author  = "S. Dudra and P. Pochyły",
  title   = "Kościół Prawosławny na świecie",
  journal = "Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej",
  number  = "2008",
  pages   = "124--130",
  year    = "2009",
}