@article{Bachman:2009,
  author  = "P. Bachman",
  title   = "Siłowe sprzężenie zwrotne w hydraulice",
  journal = "Hydraulika i Pneumatyka",
  number  = "nr 2",
  pages   = "9--11",
  year    = "2009",
}