@article{Krasicka-Cydzik:2008,
  author  = "E. Krasicka-Cydzik and T. Klekiel",
  title   = "Program kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim = The plan of education of biomedical engineering at the University of Zielona Góra",
  journal = "Inżynieria Biomedyczna",
  volume  = "Vol. 14",
  number  = "no 3",
  pages   = "7--13",
  year    = "2008",
}