@article{Patalas-Maliszewska:2009,
  author  = "J. Patalas-Maliszewska",
  title   = "Wirtualna sieć małych przedsiębiorstw innowacyjnych",
  journal = "e-mentor : dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Główną Handlową",
  number  = "nr 3",
  pages   = "59--67",
  year    = "2009",
}