@article{Wysokowski:2009,
  author  = "A. Wysokowski and J. Howis",
  title   = "Zakres eurokodów w infrastrukturze komunikacyjnej",
  journal = "Materiały Budowlane",
  number  = "nr 4",
  pages   = "60--61, 74",
  year    = "2009",
}