@article{Smoleński:2009,
  author  = "R. Smoleński and A. Kempski and R. Kasperek and J. Bojarski and A. Sołtysiak",
  title   = "Zaburzenia przewodzone generowane przez grupę zasilaczy AC/DC z modulacją deterministyczną i pseudolosową",
  journal = "Przegląd Elektrotechniczny",
  number  = "nr 8",
  pages   = "144--148",
  year    = "2009",
}