@article{Korbicz:2009,
  author  = "J. Korbicz",
  title   = "Sztuczne sieci neuronowe i ich zastosowanie w elektrotechnice i energetyce",
  journal = "Przegląd Elektrotechniczny",
  number  = "nr 9",
  pages   = "194--200",
  year    = "2009",
}