@article{Farnicka:2008,
  author  = "M. Farnicka",
  title   = "Jak cenione są wartości życia rodzinnego przez trzy generacje Polaków? Rola średniego pokolenia w ich przekazywaniu",
  journal = "Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny",
  number  = "nr 3-4",
  pages   = "112--119",
  year    = "2008",
}