@article{Baszczak:2009,
  author  = "B. Baszczak",
  title   = "Emmanuela Lévinasa poszukiwanie metafizycznego przeznaczenia cz³owieka",
  journal = "Logos i Ethos",
  number  = "1",
  pages   = "109--122",
  year    = "2009",
}