@article{Mroczkowski:2009,
  author  = "A. Mroczkowski",
  title   = "The influence of the pelvis position on body posture changes | [Wpływ ustawienia miednicy na zmiany postawy ciała]",
  journal = "Fizjoterapia Polska",
  number  = "vol. 9 nr 3",
  pages   = "258--265",
  year    = "2009",
}