@article{Laber:2009,
  author  = "A. Laber and K. Adamczuk",
  title   = "Analiza porównawcza własności smarnych oleju maszynowego AN-46 przed i po procesie eksploatacji",
  journal = "Tribologia : Teoria i Praktyka",
  volume  = "R. 40",
  number  = "nr 5",
  pages   = "91--98",
  year    = "2009",
}