@article{Laber:2009,
  author  = "A. Laber",
  title   = "Badania wpływu obróbki nagniataniem na własności sprężysto-plastyczne żeliwa sferoidalnego ferrytycznego",
  journal = "Tribologia : Teoria i Praktyka",
  volume  = "R. 40",
  number  = "nr 5",
  pages   = "127--134",
  year    = "2009",
}