@article{Wi¶niewski:2009,
  author  = "R. Wi¶niewski and O. Barkalov and W. Halang",
  title   = "Projektowanie sterowników mikroprogramowanych z wykorzystaniem bloków pamięci układów programowalnych",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  number  = "nr 8",
  pages   = "569--571",
  year    = "2009",
}