@article{Kołodziejczyk:2009,
  author  = "U. Kołodziejczyk",
  title   = "Hydrological, geological and geochemical conditions determining reclamation of post - mine land in the region of Łęknica",
  journal = "Gospodarka Surowcami Mineralnymi",
  volume  = "T. 25",
  number  = "z. 3",
  pages   = "189--201",
  year    = "2009",
}