@article{Ciupik:2009,
  author  = "L. Ciupik and A. Kierzkowska",
  title   = "Occipito-cervical anchorage method: some biomechanical aspects and clinical results; experience of last nine years = Potyliczno-szyjna metoda kotwiczenia: niektóre biomechaniczne aspekty i kliniczne rezultaty; doświadczenia z ostatnich dziewięciu lat",
  journal = "The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research",
  number  = "nr 4",
  pages   = "38--48",
  year    = "2009",
}