@article{Pieniążek:2009,
  author  = "J. Pieniążek and A. Dobkiewicz and L. Ciupik and A. Kierzkowska",
  title   = "Treatment of cervical spine discopathy using double functional method of stabilization D-FUN-M = Leczenie dyskopatii kręgosłupa szyjnego z użyciem stabilizacji dwufunkcyjnej D-FUN-M",
  journal = "The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research",
  number  = "nr 4",
  pages   = "61--69",
  year    = "2009",
}