@article{Hawrysz:2009,
  author  = "M. Hawrysz",
  title   = "Wzory XVI-wiecznej polemiki religijnej w świetle pism Marcina Czechowica (rekonesans)",
  journal = "Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny",
  volume  = "tom 8",
  pages   = "59--70",
  year    = "2009",
}