@article{Płuciennik-Koropczuk:2009,
  author  = "E. Płuciennik-Koropczuk",
  title   = "Frakcje ChZT miarą skuteczności oczyszczania ścieków",
  journal = "Gaz, Woda i Technika Sanitarna",
  number  = "nr 7-8",
  pages   = "11--13",
  year    = "2009",
}