@article{Myszograj:2009,
  author  = "S. Myszograj",
  title   = "Wpływ dezintegracji chemiczno-termicznej na produkcję lotnych kwasów tłuszczowych z osadów nadmiernych",
  journal = "Gaz, Woda i Technika Sanitarna",
  number  = "nr 7-8",
  pages   = "14--18",
  year    = "2009",
}