@article{Szczęsna-Szeib:2009,
  author  = "A. Szczęsna-Szeib",
  title   = "Czynniki zapobiegające występowaniu syndromu wypalenia zawodowego (w opiniach nauczycieli)",
  journal = "Problemy Profesjologii",
  number  = "nr 1",
  pages   = "79--91",
  year    = "2009",
}