@article{Saniuk:2009,
  author  = "S. Saniuk",
  title   = "Prototypowanie wirtualnych sieci produkcyjnych małych i średnich przedsiebiorstw",
  journal = "e-mentor",
  number  = "nr 5",
  pages   = "81--86",
  year    = "2009",
}