@article{Wysokowski:2009,
  author  = "A. Wysokowski and J. Howis",
  title   = "Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 6",
  journal = "Nowoczesne Budownictwo In┐ynieryjne",
  number  = "nr 3",
  pages   = "99--104",
  year    = "2009",
}