@article{Nowogoński:2009,
  author  = "I. Nowogoński and E. Ogio³da",
  title   = "Dane meteorologiczne w procesie symulacji warunków pracy sieci deszczowej = Meteorological data in drainage system work conditions simulation",
  journal = "Instal : Teoria i Praktyka w Instalacjach",
  number  = "nr 12",
  pages   = "51--54",
  year    = "2009",
}