@article{Krasicka-Cydzik:2009,
  author  = "E. Krasicka-Cydzik and I. Głazowska and A. Kaczmarek-Pawelska and T. Klekiel and K. Kowalski",
  title   = "Nanostrukturalna warstwa tlenkowa otrzymywana metodą anodowania na tytanie i jego stopie z niobem",
  journal = "Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials",
  volume  = "R. 12",
  number  = "nr 89-91",
  pages   = "105--108",
  year    = "2009",
}