@article{Feldshtein:2009,
  author  = "E. Feldshtein and H. Pacha-Gołębiowska",
  title   = "Wpływ warunków wykończeniowej obróbki toczeniem na właściwości powierzchni elementów z żeliwa stopowego GJS2131",
  journal = "Inżynieria Materiałowa",
  volume  = "R. 30",
  number  = "nr 6",
  pages   = "509--515",
  year    = "2009",
}