@article{Mrówczyńska:2009,
  author  = "M. Mrówczyńska",
  title   = "Eksperyment numeryczny przekształcenia układu współrzędnych za pomocą sieci neuronowych i sytemów neuronowo rozmytych",
  journal = "Przegląd Geodezyjny",
  number  = "nr 12",
  pages   = "4--7",
  year    = "2009",
}