@article{Kołodziejczyk:2009,
  author  = "U. Kołodziejczyk and M. Ćwiąkała",
  title   = "Analiza wyników modelowych badań podciągania kapilarnego wody w nasypach drogowych",
  journal = "Roads and Bridges - Drogi i Mosty",
  number  = "nr 4",
  pages   = "25--42",
  year    = "2009",
}